home / poczta / cennik
  Cennik
email mini
email standard
email pro
regulamin
cennik
zamów
porównanie pakietów
usługi dodatkowe
konfiguracja poczty
autoryzacja poczty  
dane techniczne
   
  Poniżej przedstawiamy cennik kont pocztowych oraz usług dodatkowych.


  abonament półroczny abonament roczny
Poczta    
pakiet email mini - 50 zł
pakiet email standard 60 zł 100 zł
pakiet email pro 90 zł 150 zł
     
  okres opłata
Usługi dodatkowe    
dodatkowe 50 MB przestrzeni dyskowej rocznie 100 zł
     
    [ ceny netto ]