home / poczta / konfiguracja poczty
  Konfiguracja poczty
email mini
email standard
email pro
regulamin
cennik
zamów
porównanie pakietów
usługi dodatkowe
konfiguracja poczty
autoryzacja poczty  
dane techniczne
   
  Konfiguracja programu Outlook Express


1. Po uruchomieniu programu Outlook Express z górnego menu wybierz pozycję Narzędzia, a następnie Konta.
2. W wyniku tej operacji pojawi się okno Konta internetowe. Aby dodać nowe konto pocztowe, kliknij przycisk Dodaj i z rozwijanego menu wybierz pozycję Poczta.
Mocną stroną tego programu jest możliwość obsługiwania kilku kont równocześnie.
3. Podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Każdy, kto otrzyma od Ciebie list będzie widział powyższe dane jako nazwę nadawcy. Następnie kliknij Dalej.
4. Wprowadź adres swojego konta pocztowego. Następnie kliknij Dalej.
5. Teraz podaj adresy poczty przychodzącej i wychodzącej. W obu przypadkach wpisz poczta.twojadomena.pl a następnie kliknij na przycisk Dalej.
6. W polu Nazwa konta podaj nazwę konta, która widnieje w otrzymanej specyfikacji (załącznik do umowy o świadczenie usług internetowych). Jeżeli zamierzasz używać hasła, wprowadź wybrany ciąg znaków w pole Hasło i kliknij na przycisk Dalej. Jeśli nie podasz hasła teraz, będziesz musiał podawać je za każdym razem przy sprawdzaniu poczty.
7. Po przeczytaniu gratulacji kliknij Zakończ. Pojawi się lista wszystkich obsługiwanych kont. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie na liście pojawi się dodane przed chwilą konto.
8. Po wybraniu dodanego konta i kliknęciu Właściwości, wybieramy zakładkę Serwery, w której zaznaczamy pole Serwer wymaga uwierzytelnienia. Od tej chwili możesz korzystać z własnego konta pocztowego.