home / web design / jak działamy
  Jak działamy
jak działamy
case study
nasze realizacje
aktualizacja serwisów
wersje obcojęzyczne
redagowanie tekstów
   
 

Niezależnie od wielkości i zakresu projektów nasza firma zawsze dba o sprawny przebieg ich realizacji. Dzięki wykonaniu wielu projektów wypracowaliśmy własny styl pracy, w którym zwracamy szczególną uwagę na sprawną komunikację oraz optymalne wykorzystanie zasobów Klienta.

Proces działania został zobrazowany na przykładzie budowy serwisu internetowego:

 1. Analiza potrzeb klienta
  Pierwszy kontakt z Klientem. Na tym etapie staramy się uzyskać jak najwięcej informacji od Klienta, aby dokonać dokładnej analizy jego potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient nie miał wcześniej doświadczenia z Internetem, staramy się wyjaśnić najważniejsze pojęcia oraz podpowiedzieć sprawdzone rozwiązania.

 2. Cele i strategia
  Na podstawie analizy potrzeb klienta, ustalamy najważniejsze cele projektu oraz opracowujemy metody ich osiągnięcia. Na tym etapie analizujemy również obszar, w którym działa firma Klienta. Po ustaleniu celu strategicznego konstruujemy harmonogram prac oraz wycenę projektu.

 3. Projekt struktury logicznej
  Kolejnym krokiem jest projekt struktury logicznej serwisu obrazującej jego elementy składowe, sposób dotarcia do najważniejszych informacji oraz nawigację. Po stworzeniu "logiki serwisu" zajmujemy się koncepcją interfejsu użytkownika, czyli elementu, który ma największy wpływ na wygodny, intuicyjny sposób korzystania z serwisu przez użytkowników.

 4. Design
  Na tym etapie pracujemy nad koncepcją graficzną serwisu. W zależności od potrzeb klienta, przedstawimy jeden lub kilka projektów graficznych. Wcześniejsze etapy są niezbędne do tego, aby stworzyć funkcjonalną, estetyczną szatę graficzną serwisu, która będzie spełniała wszystkie uprzednio zdefiniowane cele. Po konsultacji z klientem projekt przechodzi do fazy produkcyjnej.

 5. Implementacja technologiczna
  Na etapie implementacji zostaje podjęta decyzja (przy współudziale Klienta) dotycząca wyboru rozwiązań technologicznych, na których zostanie oparte funkcjonowanie serwisu. W tej części procesu następuje kodowanie i optymalizowanie grafiki, oprogramowanie skryptów, integracja z bazą danych oraz tworzenie systemu do zarządzania treścią (CMS). W zależności od potrzeb tworzymy rozwiązania autorskie lub korzystamy z gotowych aplikacji.

 6. Testy
  Przeprowadzenie testów przed oddaniem projektu pozwala na wykrycie wszelkich błędów lub niedociągnięć, które mogły zostać niezauważone we wcześniejszej fazie realizacji projektu. Na tym etapie możliwe jest ich skorygowanie przed oficjalną publikacją serwisu w Internecie. Gruntowne przetestowanie projektu przed publicznym uruchomieniem pozwala uniknąć negatywnego odbioru serwisu przez osoby go odwiedzające.

 7. Uruchomienie
  Gotowy i gruntownie przetestowany serwis można wreszcie opublikować w Internecie. Po umieszczeniu serwisu na docelowym serwerze należy zadbać o odpowiednie zaindeksowanie jego treści oraz zarejestrowanie serwisu w przeglądarkach internetowych i katalogach na portalach. Ten krok ma ogromny wpływ na odwiedzalność serwisu zwłaszcza w początkowym okresie jego funkcjonowania. Równie ważnym elementem tego etapu jest podłączenie systemu statystycznego, pozwalającego na monitorowanie odwiedzin serwisu.

 8. Rozwój
  Możemy również zająć się bieżącą obsługą serwisu (np. aktualizacją zawartości informacyjnej). Chętnie podejmiemy się też rozbudowy, czy też rozwijania funkcjonalności serwisu (dodatkowe moduły, wersje językowe, system zarządzania treścią - CMS itp.)

 9. Marketing
  Ostatnim etapem może być wypromowanie nowego serwisu w sieci Internet. Zajmujemy się kreacją i produkcją nowoczesnych reklam internetowych oraz budowaniem media planów, które pozwalają skutecznie dotrzeć do wybranej grupy docelowej. W prowadzonych działaniach marketingowych wykorzystujemy wiele skutecznych sposobów promowania serwisów w Internecie (np. viral marketing, e-mailing, net PR, serach optimization).