home / kontakt
  Kontakt z nami

   
 

Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 93/10
65-058 Zielona Góra

  • tel. +48 68 4570000
  • fax +48 68 4570001
  • e-mail

Nasza firma jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:15.

NIP: 973-085-05-37
Regon: 080067074

Bank Zachodni WBK S.A.
93 1090 1636 0000 0001 0477 6343

KRS: 0000248304
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 złJesteśmy zarejestrowani pod numerem 6571 w Rejestrze Przedsiebiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 
     
  Formularz kontaktowy
 
*Osoba   
Firma   
Telefon   
*E-mail   
Pytanie   
 

*INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA

1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Osoba korzystająca z formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią w procesie korzystania z formularza. Administratorem danych firma Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o., KRS 0000248304, ul. Kupiecka 93/10, 65-058 Zielona Góra (zwany dalej Administratorem).
3. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania czy inne informacje przesłane przez Państwa z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO).
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie chyba, ze w wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy miedzy Administratorem, a osobą korzystająca z formularza.
7. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.
9. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
10. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przez Państwa ma charakter dobrowolny. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.
13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
   
*Kod z obrazka   
   
* pola obowiązkowe